NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


SPRAWOZDANIE Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Kwota przyznanego wsparcia dla przedszkola : 2500,00 PLN

Kwota wkładu własnego : 625,00 PLN.

Liczba zakupionych nowości : 216

Kwota przyznanego wsparcia dla szkoły : 12000,00 PLN

Kwota wkładu własnego : 3000,00 PLN.

Liczba zakupionych nowości : 376

Zakup sprzętu -1 drukarka

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami; uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono książki z dużą czcionką, a także książki bez tekstu, obrazkowe - do omówienia, opowiadania, oglądania, książki łatwe w czytaniu - bez dwuznaków, książki swoją tematyką dotyczące niepełnosprawności - dla nauczycieli i rodziców, dla uczniów - poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym.

Akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci rozpoczęliśmy od rodziców.

Na stronie internetowej Zespołu Szkół został zamieszczony „List do Rodziców” ,

omawiający korzyści wynikające z systematycznego czytania książek dzieciom

w wieku przedszkolnym ale również i tym starszym.

Zakupione książeczki do przedszkola wzbogaciły kącik biblioteczny w budynku przedszkola, natomiast książki zakupione dla szkoły są w bibliotece szkolnej, z której korzystają uczniowie klas1-8 i nauczyciele.

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci

- wizyty i imprezy w bibliotece szkolnej i wiejskiej

Dzieci z przedszkola  uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych w  Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Pobiednie.  Na spotkaniu dzieci mówiły o korzyściach płynących z czytania książek , takich jak : rozwijanie wyobraźni, umilanie czasu, wzbogacanie wiedzy o miejscach i rzeczach, spędzanie czasu z rodzicami.

- Poranki czytelnicze w przedszkolu  - głośne czytanie najmłodszym

- spotkania w szkole i przedszkolu z pracownikiem Gminnej Biblioteki  Publicznej Filii w Pobiednie- przybliżenie pracy bibliotekarza, czytanie fragmentów książek i rozmowa na ich temat

- spotkanie z miejscową poetką oraz rzeźbiarzem i zarazem autorem wierszy dla Jana Pawła II – recytacja wierszy, rozmowy na temat twórczości

- akcja czytelnicza ,,Duży czyta małemu’ czytanie fragmentów Ballad A. Mickiewicza przez zaproszonych gości  w ramach ,,Narodowego Czytania”

-pasowanie na czytelnika uczniów klasy 1-- konkurs na plakat promujący książki i czytelnictwo

- konkursy czytelnicze i recytatorskie

- Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych : ,,Dzień postaci z bajek”,  udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwach "

- wyjazdy z dziećmi przedszkolnymi i uczniami na spektakle teatralne organizowane przez SDK w Sanoku

 

 

Projekty edukacyjne/zajęcia

  •  Kampania „Mała książka -  wielki człowiek”

-  Wyprawka Czytelnicza dla pierwszaka  ,,Pierwsze abecadło”

- dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

  • ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

               -  Wędrujący wizerunek misia do domu przedszkolaka,

               - czytanie bajki  lub jej fragmentu przez rodzica,

                - rozmowa na temat przeczytanego utworu

              - narysowanie ilustracji do bajki i obrysowanie dłoni dziecka (jako podpis)

  • ,,Zwierzątka – bohaterowie książek”

-  Wizyta w bibliotece szkolnej

- Czytanie przez nauczyciela wybranych pozycji książkowych

- Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeczytanych utworów, pogadanki, odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania.

- Wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z czytanym fragmentem książki.

  • „Książka dobra na wszystko”

-  Wizyta w bibliotece szkolnej

-  Czytanie opowiadań związanych z różnymi problemami wieku przedszkolnego

- Rozwiązywanie postawionych przed dziećmi konkretnych sytuacji problemowych

- Plakat

  • Jak się zachować ?”

-  Rozmowy na temat kulturalnego zachowania

-  Czytanie książek na temat manier

- Omawianie sytuacji wymuszających różne zachowania

- Prace plastyczne

-  Odgrywanie scenek związanych z tematem

  • ,,Supermoc  książek w domu – jak czytać z dzieckiem’ - prowadzenie dzienniczka małego czytelnika

WNIOSKI

Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki,  które dostarczają małym czytelnikom radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudzają zainteresowania.

Rozmowy na temat przeczytanych książek dają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjują różne nowe działania na rzecz promowania czytelnictwa.

 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”