Biblioteka współcześnie


W roku szkolnym 2009/2010 baza placówki powiększa się o nowe pomieszczenia. Między innymi na półpiętrze dodatkowe pomieszczenie przeznaczono na bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Punkt biblioteczny z budynku B oraz wyposażenie biblioteki z dotychczasowych pomieszczeń zostają przeniesione do nowego lokum.

 

Biblioteka od tej chwili składa się z jednego dużego pomieszczenia, w którym mieści się:

 

 

 

Czytelnia:

 

 

 • z bogatym księgozbiorem podręcznym,
 • ze zbiorami audiowizualnymi i multimediami, m.in. zbiór filmów dydaktycznych na CD (w tym adaptacje literatury polskiej i światowej),
 • z bogatym zbiorem encyklopedii i słowników multimedialnych,
 • z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (cztery stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu,
 • z dwoma urządzeniami kserograficznymi,
 • z regałami i gablotami na wystawy tematyczne,
 • z projektorem multimedialnym i laptopem
 • ze stanowiskami dla czytelników (24 miejsca)


Wypożyczalnia

 • z księgozbiorem ułożonym według działów (bez dostępu do półek) – ponad 5 tysięcy książek (stan na 31 grudnia 2012 r.)


BIBLIOTEKA SZKOLNA w czasach współczesnych pełni rolę CENTRUM INFORMACJI dla nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi. Daje możliwość realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Użytkownicy mają doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań. Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy organizują w bibliotece różne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, spotkania z różnymi osobami, prezentowane są różnotematyczne wystawy i ekspozycje (stałe i okolicznościowe).
Celem pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców, którzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia w bibliotece szkolnej jest:

 • zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego:
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji, za pomocą warsztatu informatyczno-bibliograficznego;
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki i do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym i informacyjnym.

Biblioteka w dalszym ciągu pozyskuje dodatkowe fundusze na zakup niezbędnych materiałów i dokumentów. W ciągu kilku lat współpracy szkoły z Fundacją „HPI” w Warszawie pozyskano kilka tysięcy złotych, za które zakupiono, m.in. lektury (zgodne z nową podstawą programową), inne pozycje książkowe (literatura piękna dla dzieci i młodzieży) oraz wydawnictwa wspomagające proces dydaktyczny.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Rok szkolny 2009/2010


WYDARZENIA

1. Zajęcia na temat:

 • Alina i Czesław Centkiewiczowie „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Zaczarowana Zagroda”, „Odarpi Syn Eggiwy” – dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;
 • „Hans Christian Andersen – Najpiękniejsze baśnie” – dla uczniów klasy zerowej i klasy I szkoły podstawowej;
 • „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” (Dzień Flagi Rzeczypospolitej, Symbole Narodowe – godło, flaga, hymn - , Powitajmy 3 Maja) – zajęcia dla oddziału zerowego i uczniów klasy I, II, III szkoły podstawowej;
 • „Jaką książkę warto przeczytać?” – dla uczniów klasy szóstej;
 • „Zasady korzystania z biblioteki i ICIM” – dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.
 • „Jak prawidłowo korzystać z encyklopedii i słowników” prezentacja dla uczniów klasy V.


2. Wystawy tematyczne (stałe)

 • 31 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II,
 • piąta rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II,
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej,
 • „3 Maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji”,
 • Dzień Matki


3. Wystawy tematyczne (okolicznościowe)

 • „HISTORIA SANOKA I ZIEMII SANOCKIEJ” – wystawa książek,
 • tragiczna śmierci w Smoleńsku Prezydenta RP, jego żony oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu,
 • „OCALMY HISTORIĘ OD ZAPOMNIENIA” – „HISTORIA NA MEDALACH ZAPISANA” – wystawa pamiątek i różnych dokumentów/