Biblioteka


BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. JANA PAWŁA II

W POBIEDNIE

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".

/Jan Paweł II/

 

LOKAL

  • Biblioteka składa się z jednego  pomieszczenia, w którym mieści się:

 

WYPOŻYCZALNIA

  • z księgozbiorem ułożonym według działów (bez dostępu do półek)

ZBIORY

  • ponad 5 tysięcy książek (stan na 31 grudnia 2012 r.), zbiory audiowizualne, multimedia

UŻYTKOWNICY

  • dzieci i ich rodzice z oddziałów przedszkolnych
  • uczniowie szkoły podstawowej
  • uczniowie gimnazjum
  • nauczyciele
  • pracownicy administracji i obsługi

BIBLIOTEKĘ PROWADZĄ

  • Mariusz Prajzner
  • Wioletta Przyboś