RADA PEDAGOGICZNA


,,W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
(...)
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”


Jan Paweł II

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Wojtuszewska - Cap

WICEDYREKTOR

mgr Wioletta Przyboś

Przedszkole

mgr Magdalena Adamska
Beata Klimkowska

Klasa „0”

mgr Bernardetta Ślusarz
 

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Mariola Babiarz
mgr Dorota Urban
Bożena Skubisz - logopeda
mgr Honorata Chrząszcz - Zając
mgr Małgorzata Wdowin

Język polski

mgr Jerzy Ambicki
mgr Andrzej Zagórski

Historia, wiedza o społeczeństwie,

mgr Katarzyna Kondrat - Kielar

Język angielski

mgr Robert Koczera
mgr Mariusz Prajzner

Język niemiecki

mgr Katarzyna Wojtuszewska - Cap

Muzyka, plastyka i technika

mgr Lesław Pyrcak

Matematyka

mgr Ewa Ambicka –Rudy
mgr Barbara Kijek

Biologia

mgr Elżbieta Pyszko

Geografia, przyroda, chemia

mgr Aneta Wojtanowska

Fizyka

mgr Wioletta Przyboś

Informatyka

mgr Mariusz Prajzner

Wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Fil 
mgr Rafał Marzec

Religia

mgr Barbara Ciepły
ks. Roman Sękowski

Pedagog szkolny

mgr Barbara Ciepły

Biblioteka

mgr Wioletta Przyboś

mgr Mariusz Prajzner

Świetlica

mgr Barbara Ciepły

mgr Mariola Babiarz

ks. Roman Sękowski


Edukacja dla bezpieczeństwa,doradztwo zawodowe

mgr Joanna Ostrowicka