Rys historyczny


W 1963 roku oddano do użytku długo oczekiwany obiekt szkolny. Była to w ówczesnym czasie nowoczesna placówka, w której nie mogło zabraknąć miejsca na bibliotekę szkolną. Pomieszczenie wygospodarowano na pierwszym piętrze (była to połowa obecnego pomieszczenia sali nr 23), w którym mieściło się kilka regałów, stół i krzesło dla nauczyciela. Księgozbiór stanowiło kilkadziesiąt książek, głównie literatury pięknej (większość były to lektury szkolne). W pomieszczeniu tym mieściła się również „ciemnia” – gdzie wywoływano i dokonywano obróbki klisz i zdjęć fotograficznych. Funkcja ówczesnej biblioteki szkolnej ograniczała się jedynie do udostępniania księgozbioru (nauczyciel wypożyczał uczniom książki raz lub dwa razy w tygodniu przebywając w niej po kilka minut).

 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku do budynku głównego szkoły zostaje dobudowana część, w której mieszczą się sanitariaty (na parterze), a na półpiętrze wygospodarowano pomieszczenia, w których znajdował się gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. Księgozbiór biblioteki szkolnej został przeniesiony na parter (obecnie gabinet wicedyrektora szkoły), nieco później rozszerzono pomieszczenie biblioteki o następne (obecnie gabinet pedagoga).

 

 

W latach 1975 – 1981 - 1989 biblioteka szkolna wzbogacała się o literaturę piękną (głownie lektury i książki młodzieżowe), literaturę popularnonaukową, książki metodyczne dla nauczycieli, wydawnictwa albumowe oraz czasopisma dziecięce, młodzieżowe i fachowe dla nauczycieli. W tym też czasie biblioteka otrzymała jedne z pierwszych encyklopedii. Były to: jednotomowa Encyklopedia Popularna PWN, oraz czterotomowa Encyklopedia Powszechna PWN. Bibliotekę Szkoły Podstawowej w Pobiednie (oraz biblioteki w punktach filialnych w: Wolicy, Zboiskach, Dudyńcach) w nowości zaopatrywał bibliotekarz pracujący w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bukowsku. Zakupy finansował: Gminny Dyrektor Szkół, a później Inspektor Oświaty i Wychowania w Bukowsku. Księgozbiór wzbogacał się również dzięki darom od różnych osób. W w/w latach praca biblioteki szkolnej polegała na udostępnianiu księgozbioru uczniom i nauczycielom oraz udostępnianiu czasopism dziecięcych i młodzieżowych, wydawnictw albumowych i encyklopedii na zajęcia lekcyjne Uczniowie i nauczyciele z biblioteki mogli korzystać tylko ok. 6 – 8 godzin tygodniowo.

 

 

W latach 1995 – 2003 nauczyciele biblioteki prowadzili szeroką współprace z instytucjami zajmującymi się kolportażem podręczników szkolnych. Za prowizję zakupiono około 100 pozycji książek (były to przede wszystkim encyklopedie, słowniki, informatory, wydawnictwa albumowe), około 30 encyklopedii multimedialnych, programy edukacyjne na taśmach filmowych i magnetofonowych. Zdobywane w ten sposób środki finansowe przeznaczono również na zakup niezbędnych części do otrzymanego komputera (gniazdo CD ROM, karta graficzna, klawiatura, myszka). Zakup w/w dokumentów i sprzętu pozwolił na wykorzystywanie ich przez nauczycieli i uczniów w procesie dydaktycznym i samokształcenia.

 

 

Ze względu na niż demograficzny od 1997 roku rozpoczęto stopniową likwidację punktów filialnych. Na potrzeby dydaktyczne zostaje przystosowany jeden segment, znajdującego się w pobliżu budynku szkolnego, Domu Ludowego. Odbywają się tam zajęcia kształcenia zintegrowanego (klasy 0-2). W tym budynku zostaje utworzony punkt biblioteczny do uczniów w/w klas, a księgozbiór jest dostarczany z bibliotek likwidowanych placówek filialnych.

 

 

Od roku szkolnego 2006/2007 w bibliotece szkolnej istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji uczniów jest 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz oprogramowania multimedialne:

 

  • Encyklopedia PWN
  • Wielki multimedialny atlas świata PWN
  • Słowniki PWN:
    • Słownik wyrazów obcych
    • Słownik ortograficzny
    • Słownik poprawnej polszczyzny

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część biblioteki szkolnej i kącika czytelniczego. Praca i nauka w takim miejscu (pomimo bardzo trudnych warunków lokalowych – stanowiska komputerowe umieszczono w tak małym pomieszczeniu) – to: szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych zainteresowań. Spełniły się marzenia uczniów i nauczycieli. „Nasza biblioteka – jest oknem na świat”.
W dwóch pomieszczeniach (na parterze w budynku głównym oraz w budynku B – dla dzieci najmłodszych) biblioteka szkolna funkcjonowała do lutego 2010 roku.