ŚWIETLICA


„Świetlica szkolna to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez szkołę, umożliwiająca uczniom uczestniczenie w interesujących ich zajęciach oraz wykonywanie prac domowych”

W Okoń: Słownik pedagogiczny, wyd. PWN, Warszawa 1975, s. 297

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 – 8.30 oraz od 12.15 - 15.15. Pracują w niej nauczyciele z dużym doświadczeniem i o różnych specjalnościach.

Świetlica szkolna składa się z jednego dużego pomieszczenia, wyposażonego w gry stolikowe, komputery, środki audiowizualne. W świetlicy zgromadzono dużo kaset wideo, klocków, materiałów papierniczych i przyborów, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie wielu ciekawych zajęć plastyczno-technicznych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjno-integracyjnych, czytelniczych. Dzieci mają możliwość inicjowania zabaw według własnych pomysłów oraz spędzania czasu wśród grona kolegów i koleżanek. Dzieci korzystające ze świetlicy mogą nie tylko zrelaksować się i pobawić z rówieśnikami, ale także odrobić zadanie domowe pod opieką nauczyciela.

Nauczyciele starają się aby dzieci przebywające w świetlicy czuły się bezpiecznie, chętnie w niej przebywały, dobrze się bawiły i nabywały nowych umiejętności. Dbają o to aby zajęcia świetlicowe były dla nich atrakcyjne i przyjemne.
 

Świetlica

Godziny otwarcia
 

CODZIENNIE OD 7.00- 8.30 i 12.15 - 15.15