Placówka Wsparcia Dziennego - ŚWIETLICA


Centrum Usług Społecznych wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Gminy Bukowsko, gdzie słowo „wszystkich” jest kluczowe i naprawdę znaczy „wszystkich”, tj. od noworodka, aż do osób starszych.

W II kwartale 2022 roku w miejscowości Nadolany rozpocznie działalność Świetlica Socjoterapeutyczna, gdzie będzie można skorzystać z pomocy specjalisty ds. diagnozy społecznej dziecka i rodziny oraz logopedy.

Od 1 grudnia 2021r. zostały uruchomione placówki wsparcia dziennego/ świetlice dla dzieci na terenie Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie. W ofercie znajdą się nie tylko ciekawe zajęcia, pomoc w nauce, ale także wsparcie psychologa, wyjścia do kina bądź wyjazdy na wycieczki. Placówki funkcjonować będą codziennie przez 1,5 godziny.

Od listopada bieżącego roku działa już Punkt Informacyjno- Konsultacyjny. Można w nim uzyskać pomoc specjalistów takich jak:

- psycholog,

- specjalista od spraw przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- specjalista wsparcia rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, terapii rodzin,

- mediator.

W budynku Urzędu Gminy Bukowsko można skorzystać również z wiedzy i doświadczenia doradcy zawodowego, coacha, który przeprowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla osób, które są bezrobotne, bierne zawodowo lub chciałyby zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową. Poradnictwo zawodowe może być również skierowane do uczniów kończących szkołę podstawową z Gminy Bukowsko.

Skorzystanie z ww. usług społecznych będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Centrum Usług Społecznych - Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych - Panią Moniką Klimek i opracowaniu Indywidualnego Planu Usług Społecznych.

https://cus.bukowsko.pl/.../pomoc-na-wyciagniecie-reki...