,,Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd…” ~ Jan Paweł II


,,Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd…” ~ Jan Paweł II

Pod tym hasłem w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie zakończył się rok szkolny 2023/2024. O godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Dudyńcach ks. Roman Sękowski odprawił mszę świętą, w której uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie. Następnie uroczystość przeniosła się do sali gimnastycznej naszej szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przez absolwentów – uczniom klasy VII.

W dalszej części Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Wojtuszewska-Cap przywitała zebranych gości, podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkoły i uczniów w mijającym roku szkolnym. Wzruszającą chwilą było pożegnanie Pani Doroty Urban, która przeszła na zasłużoną emeryturę. Następnie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody dla uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Życzyła absolwentom w nowych szkołach przyjaznych nauczycieli, wspaniałych koleżanek i kolegów oraz jak najlepszych wyników w nauce. Do tych życzeń przyłączyli się wszyscy uczniowie, szczególnie klasy VII, którzy na pamiątkę podarowali swoim koleżankom i kolegom drobne upominki. Ósmoklasiści dziękowali nauczycielom, rodzicom, kolegom i całej społeczności szkolnej za czas, który spędzili w murach tej szkoły. Były życzenia, kwiaty, ale także i łzy… . Uroczystość zakończył polonez w wykonaniu uczniów klasy VII i VIII, po którym uczniowie udali się z wychowawcami do swoich klas, aby móc odebrać swoje świadectwa, dyplomy oraz wyróżnienia.