Piątoklasiści w Ekopracowni Zespołu Szkół w Bukowsku


Piątoklasiści w Ekopracowni Zespołu Szkół w Bukowsku

Uczniowie z kl. 5 w poniedziałek 17 czerwca udali się na zajęcia biologii podsumowujące  naukę tego przedmiotu w bieżącym roku szkolnym do ZS w Bukowsku. Podczas lekcji korzystali z różnorodnych dostępnych pomocy dydaktycznych. W ciekawy sposób powtórzyli budowę komórki roślinnej i zwierzęcej, układali magnetyczne plansze przedstawiające wzrost i rozwój roślin okrytonasiennych, płazów, prowadzili obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych a na końcu sprawdzili pH gleby i wody ze swojego otoczenia.