ROCZNICA URODZIN PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ W POBIEDNIE – JANA PAWŁA II


ROCZNICA URODZIN PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ W POBIEDNIE

JANA PAWŁA II

 

„…tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął.”

Jan Paweł II

 

 

Dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru bardzo wiele znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze.

Te właśnie lata łączą nierozerwalnie patrona naszej szkoły – Jana Pawła II z Wadowicami i najbliższą okolicą (z rzeką Sekwaną, z pasmami Beskidów, z Krakowem). To te właśnie miejsca były świadkami Jego pierwszych doświadczeń i tych – jak mówi Norwid - „…pierwszych ukłonów, co są jak odwieczne Chrystusa wołanie; Bądź pochwalony!”

18 maja minęła 104 rocznica urodzin patrona szkoły. Z tej okazji odbyły się zajęcia wychowawcze na temat: „Dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły”.

Celem zajęć było:

 • przybliżenie postaci Karola Wojtyły (przyszłego papieża),

 • poznanie niektórych faktów (okresu dzieciństwa i młodości) z życia sławnego Polaka.

Przedszkolak i  uczniowie klas I – III obejrzeli prezentację pt. „Opowieść o niezwykłym człowieku”, z której dowiedzieli się m.in. o:

 • rodzicach i bracie przyszłego papieża,

 • zainteresowaniach sportowych małego „Lolka”,

 • smutnym losie po utracie rodziców i brata,

 • studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca w teatrze, aktorstwo),

 • pierwszych latach działalności duszpasterskiej.

Uczniowie klas IV – VIII zapoznali się z:

 • życiem rodziny Wojtyłów w Wadowicach,

 • początkiem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim,

 • życiem podczas okupacji w Krakowie (pierwsze młodzieńcze utwory literackie, praca robotnika fizycznego),

 • okresem studiów teologicznych ,

 • pracą kapłańską i pracą z młodzieżą.

W/w okresy życia Karola Wojtyły poparte były Jego wspomnieniami (z perspektywy czasu) już jako Jana Pawła II oraz zdjęciami z najważniejszych wydarzeń Jego wieloletniego pontyfikatu.