Konkurs Matematyczyny Pobiedno 2024


W dniu 28 maja 2024 r. w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Pobiednie odbył się Gminny Konkurs Matematyczyny Pobiedno 2024, adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych.

Celem konkursu było popularyzowanie matematyki, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie uczniów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności z matematyki, wdrożenie do wykorzystania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów w sytuacjach praktycznych.

W konkursie wzięli udział uczniowie z każdej szkół z terenu naszej gminy:

  1. Zespół Szkół w Bukowsku reprezentowany przez Kacpra Karpiela, Fabiana Pyszko i Oliwiera Sobieszczyka.

  2. Zespół Szkół w Nowotańcu reprezentowany przez Aleksandrę Burnat, Mikołaja Kalińcio i Mateusza Zabiegę.

  3. Gospodarze: Zespół Szkół w Pobiednie reprezentowany przez Marcina Bodnara, Martynę Paryga i Jakuba Pyrcaka.

Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele matematyki z poszczególnych szkół:

  1. Zespół Szkół w Bukowsku: Pani Ewa Kseniak i Pani Jolanta Krzok.

  2. Zespół Szkół w Nowotańcu: Pani Katarzyna Dworzańska – Bobko.

  3. Zespół Szkół w Pobiednie: Pani Ewa Ambicka – Rudy.

Po powitaniu przez dyrektora Zespołu Szkół w Pobiednie Panią Katarzynę Wojtuszewską – Cap, uczestnicy zajęli miejsca, zakodowali karty odpowiedzi i przystąpili do pracy. Zmagali się z zadaniami dotyczącymi obliczeń procentowych i obliczeń w skali w sytuacjach z praktyki życia codziennego. Musieli też rozwiązać sudoku.

Następnie nauczyciele – opiekunowie udali się na obrady i ustalenie wyników, a uczestnicy odpoczywali przy poczęstunku.

W Gminnym Konkursie Matematycznym Pobiedno 2024 wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce – Marcin Bodnar, uczeń Zespołu Szkół w Pobiednie;

II miejsce – Jakub Pyrcak, uczeń Zespołu Szkół w Pobiednie;

III miejsce egzekwo: Kacper Karpiel i Oliwier Sobieszczyk, uczniowie Zespołu Szkół w Bukowsku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, których fundatorem była dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie Pani Katarzyna Wojtuszewska – Cap.

Dziękujemy uczniom za udział, a opiekunom za przygotowanie uczestników do konkursu.