Kolejny udział w finałach powiatowych i sukces ucznia Zespołu Szkół w Pobiednie


Kolejny udział w finałach powiatowych i sukces ucznia Zespołu Szkół w Pobiednie

Marcin Bodnar (kl. VIII) – Gratulujemy!

24 kwietnia 2024 r. na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.W konkursie wzięli udział laureaci eliminacji gminnych z gmin: Besko, Bukowsko, m. Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs rozgrywano w 3 grupach wiekowych (klasy I-IV, V-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe). 

Konkurs wymagał od młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Obuch (kl III) – w zeszłym roku II miejsce, Arkadiusz Bodnar (kl III) Przemysław Bodnar (V), Marcin Bodnar (VIII).

Marcin Bodnar, uczeń klasy VIII, zająłpiąte miejsce pośród uczniów drugiej grupy wiekowej.

W Zespole Szkół w Pobiednie opiekę nad uczniami podczas przygotowań do konkursu jak również wyjazdu do Sanoka sprawował p. Robert Koczera.

Dziękujemy druhom z OSP w Pobiednie a w szczególności Łukaszowi Brejta za bezpieczny transport.