AKCJA ZNICZ


Szkolny Wolontariat przeprowadził " Akcję znicz", polegającą na zbiórce zniczy i kwiatów potrzebnych do dekoracji grobów osób zapomnianych lub zasłużonych dla lokalnej społeczności. 

Dziękujemy wszystkim za hojność i dar, który w swym symbolu stanowi ponadczasową wartość❤