OTWARCIE WYSTAWY W ZSCKR I WYSTĘP UCZNIÓW KL. 6


W środę, 24 maja  2023 roku w  Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach miało miejsce otwarcie wystawy pn. „Znani Nieznani” wchodzącej w skład cyklu przedsięwzięć pt. „Polacy światu”  z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Ekspozycja jest kontynuacją cyklu przedsięwzięć zatytułowanych Polacy światu, realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Otwarcie wystawy uświetnił występ uczniów kl. 6  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, którzy zaprezentowali tańce ludowe.