RUSZA PROGRAM ,,PO PIERWSZE RODZINA!"


Rusza Program „Po pierwsze Rodzina!” w ramach zadania "Rodzinne Kluby w Bukowsku".
Zapisy na zajęcia rehabilitacyjno- korekcyjne dla dzieci !!!
Rusza Program „Po pierwsze Rodzina!”, w ramach którego na terenie Gminy Bukowsko będą realizowane różnorodne działania ukierunkowane na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego. Jednym z pierwszych zadań, które będzie realizowane w Zespołach Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiedno to zajęcia rehabilitacyjno- korekcyjne ze specjalistą ds. rehabilitacji.
Indywidualne spotkania z rehabilitantem przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, które mają problemy z wadami postawy i klatki piersiowej, ortopedyczne, uległy urazom lub kontuzjom sportowym.
Zgłoszenia są przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku przez Katarzynę Masłowiec, pok. 10, tel. 13 4674015 wew. 31.
Termin realizacji: czerwiec- grudzień 2023 r.
Dofinansowano przez @mripsRP w konkursie @PoPierwszeRodzina.Official”
Załączniki: