GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ,,EMISARIUSZ WACŁAW FELCZAK”


W ramach działań,  w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. „Śladami prof. Wacława Felczaka”,  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Pobiednie został przeprowadzony gminny konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-8 z terenu Gminy Bukowsko.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej
im. Wacława Felczaka w Warszawie.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku, rozwinięcie kreatywności wśród uczniów, doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.

Na konkurs wpłynęło wiele prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami. Jury wyłoniło najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria: klasy 1 – 4

1 miejsce:

         Julia Adamska - kl.3a ZS Pobiedno

2 miejsce:

Wiktor Konik - kl.1 ZS Pobiedno

Alan Barnuś - kl.2 ZS Nowotaniec

3 miejsce:

Emilia Żytka - kl.1 ZS Pobiedno

Arkadiusz Bodnar - kl.2 ZS Pobiedno

 

Kategoria: klasy 5 – 8

1 miejsce:

Nadia Duduś - kl.6 ZS Bukowsko

2 miejsce:

Dorota Nitka –kl.5  ZS Bukowsko

3 miejsce:

Paweł Hanus –kl.5  ZS Nowotaniec

Wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Wszystkim, którzy brali udział gratulujemy.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

                                                                                        koordynator projektu:

                                                                                 Katarzyna Wojtuszewska-Cap