SPOTKANIA CZYTELNICZE


SPOTKANIA  CZYTELNICZE

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2023

 

            Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8 – 15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”. Celem programu jest podkreślenie roli czytelnictwa i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką społeczeństwa.

            W ramach realizacji programu adaptacyjnego „SP! SERCE I POMOC” uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawcą  12 maja udali się do Punktu Filialnego w Pobiednie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku.Było to kolejne – III Spotkanie Czytelnicze, a zajęcia  przeprowadziła bibliotekarka Pani Dorota Radożycka.

Uczniowie dowiedzieli się:

  • o funkcji i zadaniach  biblioteki w środowisku,
  • o rodzajach gromadzonych dokumentów,
  • na czym polega praca bibliotekarza,
  • na jakie działy podzielony jest księgozbiór i jak są ułożone zbiory biblioteki.

W drugiej części zajęć uczniowie zostali zapoznani z budową książki, różnicami w wyglądzie  ze względu na szatę graficzną oraz zasadami poszanowania książek. Uczniowie otrzymali karteczki z napisami dotyczącymi poszanowania książek. Były to „Prośby książki”. Każdy uczeń głośno odczytywał jedną zasadę  i umieszczał na tablicy.

Podsumowaniem spotkania była praca w grupach, gdzie uczniowie uzupełniali karty pracy i rozwiązywali krzyżówkę. Tym samym musieli się wykazać znajomością zdobytej wiedzy na zajęciach. Wszyscy uczestnicy otrzymali od prowadzącej zajęcia zakładki do książek i zostali poczęstowani cukierkami.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Dorocie Radożyckiejza wspaniałe zajęcia, które wzbogaciły wiedzę uczniów.