REGULAMIN KONKURSU “ POKAŻ NAM SWÓJ TALENT “


                       

                                      Regulamin konkursu

 

                        “ Pokaż nam swój talent “

 

I. Organizatorzy konkursu:

 • Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Pobiednie
 • Osoby odpowiedzialne: Samorząd Szkolny i Katarzyna Kondrat-Kielar

II. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów;
 2. Zaprezentowanie w środowisku szkolnym różnorodnych talentów;
 3. Promocja twórczych form spędzania wolnego czasu;
 4. Popularyzacja działań artystycznych dzieci i młodzieży.

III. Szczegóły konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII naszej szkoły.
 2. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie:
 • klasy I-III
 • klasy IV-VIII

 

 1. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować się indywidualnie lub w parach.
 2. Talenty uczniów mogą być prezentowane w formie:
 •  śpiewu,
 •  recytacji,
 •  tańca,
 •  prezentacji umiejętności grania na instrumencie,
 •  pokazu umiejętności gry aktorskiej,
 •  prezentacji umiejętności sportowych,
 •  innych pokazów.

5. Prezentacja talentu nie może przekroczyć 5 minut, za wyjątkiem prezentacji umiejętności gry aktorskiej (po uzgodnieniu z organizatorami dopuszczalne jest wydłużenie czasu pokazu).

6. Do konkursu dopuszczone zostaną prezentacje talentów nie zagrażające zdrowiu i życiu uczestników konkursu i publiczności.

7. W przypadku prezentacji, do których wykorzystany zostanie podkład muzyczny lub prezentacja w formie multimedialnej, muszą one być dostarczone do organizatorów przynajmniej 7 dni przed terminem konkursu.

8. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców, wykorzystanie niestosownych piosenek, używanie wulgarnych słów oraz prezentowanie prowokacyjnych i wyzywających strojów.

9. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz audio, rzutnik multimedialny i materace. Pozostałe rekwizyty niezbędne uczestnikom do pokazu, wykonawca musi zapewnić sobie samodzielnie.

10. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.

11. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 10

12. Trójkę finalistów z klasy I-III i IV-VIII wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów.

13. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają swoją kandydaturę do wychowawców klasy do 19 maja 2023 r.

14. Kolejność występu uczestników zostanie podana na 3 dni przed terminem konkursu.

15. Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

16. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!