ZAPROSZENIE


Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie

Dzień 18 maja to dzień urodzin naszego Patrona Szkoły – JANA PAWŁA II.

 Z tej okazji serdecznie zapraszamy w tym dniu  do Markowiec na MAJÓWKĘ.

  • Godz.16.30 – Msza św. w Kościele w Markowcach.
  • Po mszy św. przejście pod kapliczkę w parku i  śpiew Litanii Loretańskiej.
  • Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy przy Domu Kultury w Markowcach

 Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców szkoły za wsparcie finansowe tego wydarzenia, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Markowiec oraz strażakom  OSP Markowce za przygotowanie poczęstunku i ognisko. (Napoje we własnym zakresie – dla chętnych).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY