MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM


„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

17 marca w budynku Zespołu Szkół w Nowotańcu odbyły się gminne eliminacje OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W konkursie uczestniczyło 30uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: I grupa z klas I – IV oraz II grupa z klas V – VIII. Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszy – pisemny wyłonił pięciu finalistów z każdej grupy a kolejny – ustny zwycięzców, którzy będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Dominik Obuch (kl II), Karol Krukar (IIIb), Marta Sztąberek, Stasicki Bartosz, Bodnar Przemysław (IV), Karpiel Zuzanna, Wiktoria Czaban, Patryk Pałys, Mateusz Słyszyk, Marcin Kopczyk (VIII).

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Szkoła Podstawowa I – IV:

1. Przemysław Bodnar - ZS Pobiedno

3. Dominik Obuch - ZS Pobiedno

Szkoła Podstawowa klasa V – VIII:

1. Marcin Kopczyk - ZS Pobiedno

2. Patryk Pałys - ZS Pobiedno

Do konkursu uczniów przygotowywał i opiekę nad nimi podczas wyjazdu do Nowotańca sprawował pan Robert Koczera.

Dziękujemy OSP w Pobiednie za umożliwienie przejazdu na miejsce konkursu a w szczególności kierowcy, druhowi  Mateuszowi Głowacz.

Opracował: p. R. Koczera