DZIEJE NASZEJ SZKOŁY – HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA


DZIEJE NASZEJ SZKOŁY – HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

            1 września 1963 roku w naszej miejscowości  został oddany do użytku  obiekt szkolny. Na ówczesne czasy była to nowoczesna placówka. W tym roku społeczność szkolna obchodzić będzie JUBILEUSZ  60 – LECIA istnienia szkoły.

            W ramach programu  „SP! SERCE I POMOC” uczniowie klasy czwartej poznali historię i najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

            W klasie została zorganizowana wystawa dokumentów (zbiory biblioteki szkolnej) przedstawiających najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Były to, m.in.:

  • Kroniki Szkoły od roku szkolnego 1989/1990 do roku 2009/2010,
  • Kroniki 2010/2011 i 2012/2013 - wydruk wydarzeń  publikowanych na stronach internetowych szkoły,
  •  Kronika realizowanego w latach 2011 – 2013 programu edukacyjnego Unii Europejskiej - Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
  • Kronika Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Pobiednie (lata 1995 – 2005),
  • Kronika projektu edukacyjnego „Tańce regionalne i narodowe w tradycji polskiej” z roku szkolnego 2014/2015.
  • album zdjęć obrazujących uroczystość z okazji  nadania imienia szkole.

 

Wystawę wzbogacały  dokumenty obrazujące pracę uczniów, m.in.:

  • album „Koniec Millennium – Lata 1901 – 2000” – materiały wykorzystywane na gazetkach ściennych  dotyczące XX wieku (z 2001 r.),
  • album „Historia, Tradycje, Obyczaje..” – zbiór wybranych tematycznych gazetek ściennych w latach 1999 – 2002 (z 2002 r.),
  • prace literackie i plastyczne (w formie albumów) związane z  przygotowaniem do nadania imienia szkole (z 2006 roku),

Podczas zajęć w dniu 10 i 13 marca prowadzący zajęcia przedstawił i omówił historię szkoły. Zwrócił uwagę, m.in. na zmiany jakie zachodziły w wyglądzie budynku (zmiany zewnętrznei wewnętrzne) i otoczeniu szkoły w ciągu  sześćdziesięciu lat.

      Uczniowie z dużym zainteresowaniem przeglądali dokumenty zgromadzone na wystawce. Dłużej zatrzymywali się przy tych zdjęciach i informacjach, które dotyczyły  ich najbliższych: rodziców i ich rodzeństwa. Nauczyciel udzielał odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości uczniów.

      Na tablicy  zostały zaprezentowane  zdjęcia przyniesione przez uczniów, a przedstawiające czasy szkolne ich rodziców, rodziny, sąsiadów.