KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA


W związku z promocją Dnia Statystyki Polskiej Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza dzieci w wieku 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja miejscowość wiosną”.

https://rzeszow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkursy-statystyczne/moja-miejscowosc-wiosn

Prace plastyczne proszę dostarczyc do sekretariatu szkoły do dnia 15.03.2023r. Trzy prace (zgodnie z regulaminem konkursu) będą przesłane na adres organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU