IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ


Zapraszamy dzieci rolników  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.
 W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do rywalizacji).
 Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Szczegółowe informacje o konkursie na: https://www.krus.gov.pl/.../iv-konkurs-na-rymowanke-juz.../ Zgłoszenia prac konkursowych do 20.03.2023r.