MEDIACJE RÓWIEŚNICZE


W listopadzie odbyło się spotkanie robocze mediatorów rówieśniczych, na którym omawiano plan stworzenia dyżurów mediacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej. Celem projektu jest dotarcie do wszystkich uczniów i zapoznanie ich z ideą sprawiedliwości naprawczej. W tym celu koordynator i mediatorzy podjęli dziś działania mające na celu promowanie mediacyjnego sposobu rozwiązywania konfliktów wśród wszystkich uczniów klas 4-8.