PODSUMOWANIE PROJEKTU „SÁNDORPETŐFI, ŚW. ELŻBIETA WĘGIERSKA, ANTAL DORÁTI


Podsumowanie projektu

„SándorPetőfi, św. Elżbieta Węgierska, Antal Doráti  - Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci”
w Zespole Szkół w Pobiednie

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie zakończył realizację projektu„SándorPetőfi, św. Elżbieta Węgierska, Antal Doráti  - Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci”. Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie.

W dniu 24 października br. w Zespole Szkół w Pobiednie obchodzony był DzieńWęgierski, podsumowujący projekt„SándorPetőfi, św. Elżbieta Węgierska, Antal Doráti  - Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci”.

Z radością przypominamy, że Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w 2022 roku po raz drugi z rzęduprzyznał wsparcie Zespołowi Szkół w Pobiednie na realizację kolejnego projektu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy podjąć wiele działań projektowych, które wpłynęły na rozwój naszej szkoły. Najważniejsze z nich to:

- Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Czytelniczego im. SándorPetőfi;

- Przeprowadzenie w formie zdalnejPowiatowego Konkursu Wiedzy o wybitnych Węgrach;

- Działalność Koła Przyjaciół Węgier, które rozpowszechniało wiedzę o wybitnych Węgrach wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej;

- Przeprowadzenie Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych na szczeblu gminnym pt. "Śladami św. Elżbiety Węgierskiej";

- Przeprowadzenie Konkursu Taneczno-Wokalnego dla dzieci przedszkolnych na szczeblu gminnym pt. "Muzyka - miłość Antala Doráti";

- 24.10.2022 r. – Dzień Węgierski i podsumowanie projektu, podczas którego wystąpili m.in.laureaciGminnego Konkursu Taneczno-Wokalnego:Grupa Niebieska z Przedszkola w Bukowsku pod kierunkiem p. Beaty Kocaj, Grupa I z Przedszkola w Pobiednie pod kierunkiem p. Magdaleny Adamskiej, Grupa II z Przedszkola w Pobiednie pod kierunkiem p. Magdaleny Nitka.

Na organizowane przez nas konkursy wpłynęło wiele prac i zgłoszeń. Jury wyłaniało najlepsze prace, za które dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody dostosowane do swojego wieku.

Podjęte przedsięwzięcia zainteresowały i upowszechniły  informacje o życiu i działaniach wybitnych Węgrów, przybliżyły ich postawę wobec wartościorazzapoznały z zasługami w kształtowanie polsko-węgierskiej przyjaźni. Zadania publiczne były współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie.

         Głównym efektem działań projektowych jest przybliżenie uczniom, rodzicom, społeczności lokalnej życia i działalności wybitnych Węgrów oraz bezpośrednie poznawanie historii, kultury, współpracy Polski i Węgier.

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

 

 

Katarzyna Wojtuszewska-Cap

dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie