GMINNY KONKURS TANECZNO-WOKALNY


GMINNY KONKURS TANECZNO-WOKALNY

Muzyka – miłość Antala Doráti”

W ramach działań,  w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. „Sándor Petőfi, św. Elżbieta Węgierska, Antal Doráti - Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci”,  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie został przeprowadzony Gminny Konkurs Taneczno-Wokalny dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Bukowsko. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat muzyki węgierskiej i informacji o Antalu Doráti, popularyzacja śpiewu i tańca, wymiana doświadczeń, rozwój i wsparcie zamiłowania do tańca i śpiewu, rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. Konkurs skierowany był do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Bukowsko. W konkursie taneczno-wokalnym wzięły udział grupy przedszkolne z przygotowanym własnym układem tanecznym lub wokalnym, związanym z muzyką węgierską.

Przedstawiamy zwycięzców konkursu:

1 miejsce: Grupa Niebieska z Przedszkola w Bukowsku pod kierunkiem
p. Beaty Kocaj

2 miejsce: Grupa I z Przedszkola w Pobiednie pod kierunkiem p. Magdaleny Adamskiej

3 miejsce: Grupa II z Przedszkola w Pobiednie pod kierunkiem p. Magdaleny Adamskiej.

Nagrodzone grupy przedszkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowe upominki. Wszystkim, którzy brali udział gratulujemy.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

                                                                                        koordynator projektu:

                                                                                 Katarzyna Wojtuszewska-Cap