Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie
Pobiedno 105, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie
13 4675300
email: zspobiedno@edu.bukowsko.pl